Rengöringstips för takfläktar

Att hålla dina takfläktar rena är inte bara en fråga om att ditt hem ska se trevligt ut. Det är även en hälsofråga och att skydda dina fläktar från skador. En av anledningarna till att städfirmor ser till att takfläktar rengörs är att de är medvetna om just detta. Eftersom fläktarna sällan används, minskar många människor på kostnaderna genom att säga åt städfirman att strunta i att rengöra dem. Detta är logiskt, men även om de inte används så ofta måste de rengöras då och då.

Rengöring av smutsiga takfläktar

Smutsiga fläktar innebär damm med bakterier och pollen som väntar på att blåsas runt i hela rummet när fläkten slås på. Dessutom kan dammet på bladen påverka fläktens jämvikt vilket gör att den blir bullrig, lägger mer belastning på motorn och skadar kullagren. Rengöring av fläktar är ingen komplicerad uppgift och kräver inga speciella material eller färdigheter.

Guide till fläktrengöring

För att rengöra den en gång i veckan måste du först och främst se till att fläkten är avstängd. Med hjälp av en takrengöringsborste eller dammvippa med ett långt handtag rengör du alla bladen noggrant. Placera ett stycke plastfolie under fläkten för att undvika att damm och smuts faller ner på mattan. Samla försiktigt upp plasten så att inget damm faller ut och din veckostädning är klar.

Då och då, ungefär två gånger om året (kanske oftare beroende på hur mycket fläkten används), behöver du genomföra en mer noggrann rengöring av fläkten. För att göra detta behöver du en stege för att komma åt fläkten. Återigen lägger du ut plasten under fläkten. Om fläkten har en belysningsarmatur ansluten, tar du försiktigt bort glödlamporna från armaturen och är noga med att inte bränna dig på glödlamporna. Ta sedan bort armaturen om det går. Torka bladen rena med en torr trasa. Spraya lite vanligt rengöringsmedel på ett stycke ren trasa och torka bladen igen. Upprepa detta tills bladen är rena. Var noga med att inte spraya rengöringsmedel direkt på fläkten. Om någon vätska skulle komma in i motorhöljet kan det orsaka allvarliga skador.

Rengör med varmt vatten och tvål

Ta sedan bort motorhöljet och ta bort dammet från de omgivande områdena. Rengör belysningsarmaturer i varmt tvålvatten, och polera dem efter att de har torkat om det behövs. Se till att allt är torrt innan du monterar tillbaka belysningen på fläkten.

Om du vaxar bladen med bilvax förhindrar detta att dammet fastnar i fläktbladen och förenklar framtida rengöring.

Kontakta ett rekommenderat städföretag i Växjö för städhjälp.